Pages

Senin, 10 Oktober 2011

Agama

semua perbutan itu tergantung pada niatnya......menawi niat kito sae mongko angsal ganjaran setunggal menawi dereng dipun lampahi, umpami sampun mongko kito angsal ganjaran kaleh......sewalik ipun menawi kito niat awon umpami nembi niat dereng dipun lampahi moko kito mboten asal doso ananging menawi niat awon lan sampun dipun lampahi moko kito asal doso namung setunggal mboten kados niat sae  kaleh.....Alkhamdulillah@@

0 komentar:

Posting Komentar